Blog number one in desa

Niki Salah Sawijining BLOG kang Di nduweni cah ndeso,sing bocahe wonten sekolah teng" MA.BUSTANUL ULUM"

Senin, 11 Oktober 2010

Lirik Lagu Rebana-Ya Sayyidi

Suluk:
Ukhibbuki Mitslama...Anti...
Ukhibbuki Kaifama Kunti...
Wa Mahma Kana Mahma...Shoro...
Anti Khabibati Yanti...Zaujati...
Anti Khabibati Yanti...Sayyidi...
Ya Sayyidi Wa Ya Rukhi....

Ya Sayyidi Wa Ya Rukhi...8x,
Wa Biqo' Huja Ghulamu Nana
Ya Sayyidi Kun Biaynina
Min Khoiriju Bika Judlana
Ya Sayyidi Kun Biaynina...

Antal Khabibul Musthofa
Antal Khabibul Mujtaba...2x
Antal Khabibu Muhammad...4x,

Ya Ghiyatsi,Ya Managhi
Ya Saburi,Ya Rukhi
Ya Safi'i,Ya Sanafi
Min Akhwafi,Ya Da'al Bi
Ya Ghiyatsi,Ya Managhi...2x,

Fa Anta Nurul Huda
Wa Anta Sirul Nana
Hama Qolby Ilaika
Ya Khabibidzur Ilaina....2x

Ya Mustofa...4x

Kulli Syafi'an Li Syafi'an
Kulli Syafi'an Ya Syafi'an
Undzur Ilaina Ha Ilaina
Undzur Ilaina Ya Habibi....

2 komentar: